HomeEmpleoResidencia de Mayores ASIDEMA de Ávila precisa cubrir dos vacantes de la categoría profesional de Enfermería.

Residencia de Mayores ASIDEMA de Ávila precisa cubrir dos vacantes de la categoría profesional de Enfermería.

Se ofrece:

  • Jornada completa
  • Turnos de mañana o tarde
  • Contrato temporal de 5 y 6 meses
  • Salario según convenio
  • Incorporación inmediata

Interesadas/os contactar con Nazareth Cordero Telf. 920 35 24 67, correo-e: nazarethasidema@gmail.com

 

Print Friendly, PDF & Email